background

Psikoteknik ve Psikolojik Destek

sikoteknik ve psikolojik destek, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını koruyarak verimli ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olan önemli bir destek sistemidir. Psikoteknik değerlendirmeler, işe alım süreçlerinde adayların iş görevlerine uygunluğunu ölçerken, mevcut çalışanların yeteneklerini ve uyumunu takip ederek uygun pozisyonlarda verimliliği artırmayı hedefler. Psikolojik destek ise stresle başa çıkma, iş ve özel hayat dengesi gibi konularda çalışanlara rehberlik ederek psikolojik iyilik hallerini destekler.

×